Doa


Maka diantara manusia ada yang berdoa 'Ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan didunia'. Dan tidaklah baginya bahagian yang menyenangkan diakhirat.
Dan diantara mereka ada orang yang berdoa 'Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siska neraka'.
Mereka itulah orang orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat penghitungNya.
(Surah Al-Baqarah ayat 200-202)

Comments